Persinggahan Rasulullah SAW dirumah abu ayyub

Abu bakar bin Abi Syaibah,Ibnu Ishaq,dan Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari beberapa sanad dengan lafal yang hampir bersamaan bahwa Abu Ayyub R.a berkata, ketika Rasulullah tinggal.dirumahku,beliau menempati bagian bawah rumah,sedangkan aku dan Ummu Ayyub dibagian atas.Aku kemudian katakan kepada beliau,’Wahai NabiAllah,aku tidak suka dan merasa berat engkau betada dibawahku.Naiklah engkau keatas dan biarkanlah kami turun kebawah.’.Nabi SAW menjawab.‘Wahab Abu Ayyub,biarkan kami tinggal dibagian bawah agar orang yang bersama kami dan orang yang ingin berkunjung kepada kami tidak bersusah payah.’ Baca lebih lanjut

Iklan
Dipublikasi di Rasulullah SAW | Tag

Sebagian Sifat Nabi shallallahu’alahi wasallam.

Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan,khususnya di bulan Ramadhan.Orang yang paling baik akhlak dan sosok tubuhnya. Orang yang paling lembut telapak tangannya dan yang paling harum baunya.Orang yang paling baik pergaulanya dan paling takut kepada Allah.Beliau tidak pernah marah atau mendendam karena dirinya. Beliau marah hanya karena larangan2 Allah dilanggar.Tidak ada sesuatupun yang dapat mencegah kemarahannya karena Allah ini hingga kebenaran menjadi pihak yang menang.

Akhlaknya adalah al-Qur’an.Beliau adalah orang yang paling tawadhu. Memenuhi kebutuhan keluarganya dan merendahkan sayapnya untuk orang2 lemah.Orang yang paling pemalu.Beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali.Jika menyukai suatu makanan,ia akan memakannya dan jika tidak menyukai,beliau akan meninggalkannya. Beliau tidak pernah makan sambil bersandar (leyeh). Juga tidak pernah makan dimeja makan.Beliau menyukai manisan,madu,dan buah labu.Kadang2 sebulan atau dua bulan disalah satu rumahnya tidak pernah ada asap dapur yang mengepul.beliau menerima hadiah,tidak menerima sedekah. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Rasulullah SAW | Tag

Adi bin Hatim berkisah mengenai Rasulullah SAW.

Adi bin Hatim,putra Hatim yang terkenal sangat dermawan,adalah seorang Nasrani yang sangat disegani oleh kaumnya.Ia berhak mengambil seperempat barang rampasan perang yang berhasil dijarah oleh kaumnya(tradisi yang berlaku dikalangan orang-orang arab pada waktu itu).Setelah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan dakwahnya,dia tidak menyukai dakwah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan meninggalkan kaumnya kemudian bergabung dengan orang-orang Nasrani di Syam.

Adi menuturkan kisahnya,”aku kemudian lebih membenci keberadaanku disana ketimbang kebencianku kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.Aku lalu putuskan lebih baik aku pergi menemuinya.Kalau ia seorang raja atau pendusta,niscaya aku dapat mengetahuinya dan jika ia seorang yang benar(Nabi),aku harus mengikutinya. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah | Tag

Memenuhi Sebuah Harapan

Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu saat Imam Ahmad bin Hambal datang ke suatu tempat yang jauh dari negerinya untuk mengambil hadits dari seorang ulama yang dia ketahui banyak meriwayatkan hadits Nabi SAW.

Sesampainya di kediaman sang syaikh, Imam Ahmad menjumpai syaikh itu sedang memberi makan puluhan ekor anjing.

Melihat kedatangan Imam Ahmad, sang syaikh mempersilakannya untuk menunggu di dalam rumah.Imam Ahmad masuk ke dalam rumah dan duduk menunggu syaikh Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Riwayat | Tag ,

Debu dikaki yang dihargai Allah

Ketika Ubaayah radiyallahu anhu mendengar bahwa Nabi Saw bersabda ketika salah seorang sahabat menuju shalat jum’at bahwa Nabi saw bersabda ““Man ighbarrat qadamaahu fi sabiilillahi harramahullahu alannaar”” barangsiapa yang berdebu kakinya menuju ke jalan Allah, Allah haramkan ia dari api neraka.

Hadist ini bukan untuk perjalanan jihad saja karena hadits ini teriwayatkan saat- saat waktu menuju shalat jum’at dan juga di semua langkah yang menuju ke tempat kemuliaan, majelis – majelis dzikir, majelis – majelis ta’lim, masjid, shalat jama’ah, dan hal – hal yang diridhoi Allah. Maka debu yang sampai di kaki kita itu sangat dihargai oleh Allah. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ceramah | Tag , , ,

Mukjizat Rasulullah Saw.

Oleh : Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Bin ‘Abbas Al-Maliki al-Hasani

Salah satu mukjizat Rasulullah saw. Adalah Alquran al-Karim,dan ini merupakan mukjizat terbesar. Mukjizat yang lain adalah: pembedahan dada beliau oleh malaikat; Isra’mi’raj;kabar beliau (kepada kaum Quraisy) tentang Bait al-Muqaddas;bulan terbelah dua; peristiwa yang terjadi ketika beliau keluar rumah berangkat hijrah (ketika itu kaum Musyrik Quraisy bersepakat membunuh beliau. Pada saat itu beliau keluar dari rumah,mereka yang mengepung beliau semuanya mengantuk hingga beliau dengan laluasa dapat melewati mereka). Dalam Perang Badr beliau mengambil segenggam pasir lalu dilemparkan kea rah pasukan musuh, sehingga setiap musuh yang terkena butiran pasir jatuh terjungkal dan mati. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Rasulullah SAW | Tag , , , , ,

Mutiara Hikmah Al Imam As Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani-tentang Rasulullah SAW

“Sesungguhnya termasuk sesuatu yang seharusnya (kita) mengetahui dan mengajarkannya serta mencurahkan perhatian padanya adalah pembahasan tentang ilmu-ilmu kenabian dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Saw”.

“Sekalipun banyak para penulis telah memenuhi kitab-kitab mereka yang berjilid-jilid dengan mengungkap keutamaan Nabi Muhammad SAW tentunya mereka masih terlalu lemah dan tidak mampu untuk mengumpulkan semua (kemuliaan) yang ada pada diri beliau dari sifat-sifat mulia dan perkara-perkara yang baik lagi suci”. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Habaib, Rasulullah SAW | Tag , , ,

Nama-nama Nabi Muhammad SAW

Oleh : Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Bin ‘Abbas Al-Maliki al-Hasani

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda berkenaan dengan nama-nama beliau : “Aku  adalah Muhammad,aku adalah Ahmad dan al-Mahi (penghapus) yang dengannya Allah menghapus kekufuran. Aku adalah al-Hasyir (pengumpul) yang dengan jejakku Allah mengumpulkan umat manusia. Aku adalah al-‘Aqib (Pamungkas) karena tak ada nabi lagi sesudahku”. Dalam sebuah riwayat: Aku adalah al-Muqaaffa (yang ditakuti),aku adalah Nabi at-Taubah dan Nabi ar-Rahmah”.Dalam shahih Muslim: “Nabi al-Mulhimah”.

Alquran al-Karim menyebut beliau dengan beberapa sebutan: Basyir (pembawa kabar gembira),Nadzir (pemberi peringatan), Siraj al-Munir (Pelita Penerang),Ra’uf (Penyantun),Rahim (penyayang),Rahmatan lil-‘alamin (Rahmat bagi alam semesta), Muhammad,Ahmad,Thaha,Yasin,Muzzammil (Orang yang berselimut), dan ‘Abdullah Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Rasulullah SAW | Tag , , , ,

Sifat-sifat Fisik Nabi Muhammad Saw.

Oleh : Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Bin ‘Abbas Al-Maliki al-Hasani

Tubuh Rasulullah saw. Tidak tinggi,juga tidak pendek. Warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat. Juga rambutnya,tidak terlalu keriting dan tidak pula sangat lurus. Ketika wafat,pada kepala beliau hanya ada dua puluh helai uban.Tubuh beliau amat baik,berdada lebar hingga dua belah pundaknya tampak agak berjauhan. Rambut beliau kadang-kadang dibiarkan panjang hingga menyentuh pundak,kadang dipotong pendek hingga hanya sampai pada bagian bawah telinga.

Beliau berjanggut lebat. Dua tapak tangan dan jari-jarinya berkulit tebal. Kepala dan tulang lehernya besar dan kuat. Bentuk wajahnya agak bulat. Beliau bermata lebar dengan bagian tengah berwarna hitam pekat serta bulu mata yang panjang lentik. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Rasulullah SAW | Tag , , , ,

Kekuatan fisik Nabi Muhammad SAW

Oleh : Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Bin ‘Abbas Al-Maliki al-Hasani

Rukanah bin ‘Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin “Abdi Manaf adalah orang yang paling kuat tenaganya di kalanagan kaum Quraisy. Pada suatu hari di suatu tempat di Makkah ia berada sendirian dengan dengan Rasullullah saw.

Beliau saw berkata kepadanya, “Hai Rukanah, alangkah baiknya jika engkau takut kepada Allah dan mau menerima ajakanku (memeluk Islam).”

Ia menjawab, “Kalau aku tahu bahwa yang kau katakana benar tentu engkau sudah kuikuti!” Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Rasulullah SAW | Tag , , , , , ,